TILBUD: Kom i gang for kun 1.000 DKK

Forårs-nyt fra baneudvalget

15 marts 2018

Kære AGC’ere

Hermed BU’s forårs-opdatering på banens aktuelle tilstand og lidt om hvad der er sket på banen henover vinteren.

Det kommer sikkert ikke som nogen overraskelse, at vi gennem vinteren har haft store udfordringer med vand på banen, der har været så våd, at færdsel på den stort set ikke har været mulig.

Vi har hverken kunnet  ”vertidræne” (små huller i toplaget) eller topdresse med sand på fairways – disse to resourse krævende ”behandlinger” bliver noget af det første, der sættes igang, så snart det er forsvarligt.

At indhente den tabte tid, bliver ikke let, men en bevilling fra ”højere sted” til en ekstra greenkeeper i sommerperioden, giver os et rigtigt godt løft i bestræbelserne på nå det hele.

De der har vovet sig ud på banen i vinteren har forhåbentligt observeret, at der flere steder på banen er blevet tyndet ud og beskåret i bevoksningen – det har givet lys og luft og bedre udsigt.

Bækken på tværs af hul 4 er blevet renset op og stenkisten, der fører vandet væk og ind under Moesgaards Alle, er blevet spulet. Envidere har kommunen på vores foranledning foretaget en oprensning i vandløbet på Moesgaards Alles sydside, dette har bidraget yderligere til et bedre gennemløb.

Tilsammen giver disse tiltag håb om en hurtigere afvanding af de tidligere så våde områder på både 4 og 5 hul.

Vi kan allerede se en positiv effekt, der ikke er blevet mindre af at også vores fairwaydræn på hul 4 er blevet frilagt og dermed igen fungerer efter hensigten.

Vores del af oprensningen er bl.a. muliggjort med erhvervelsen af en brugt ”mini-graver”.

Greenkeeperne har også lokaliseret flere gamle dræn, der efterfølgende er blevet gennemspulet og renset, så de igen fungere som de skal.

Arbejdet med lokalisering og spuling/rensning af gamle blokerede dræn, fortsættes også på og omkring greens.

For yderligere at styrke greenkeepernes kapacitet, er der investeret i en stærk arbejdsvogn med et godt lad. Derudover er vi igang med at finde en større/stærkere brugt traktor, der bl.a. kan trække de tunge læs med sand, der i store mængder skal spredes, både op og ned af bakkerne på vores kuperede bane.

Sø-projektet på hul 13 er stort set afsluttet – det er projektgruppens mål at pålægningen af græstørv er tilendebragt ved sæsonstart – vi håber vejret er med dem.

Som så ofte før slutter vi denne optatering med lidt nyt fra rangen.

Vi har fået sponsoreret 6.000 nye bolde af AS3…..det er vi taknemmelige for……..for med disse flere bolde håber vi at vores boldmaskine, kan klare presset gennem dagen uden at løve tør for bolde……velvidende at vores range er meget flittigt brugt..

Læg også mærke til de nye affalds ”beholdere” der matcher vore ”kurveholdere”, som vi nu håber ikke længere forvekles med affaldsspandeJ

Med det aktuelle vejr tør vi endnu ikke melde en åbningsdato ud, men vi vil naturligvis gerne åbne så snart det er muligt og forsvarligt.

BU ønsker alle en rigtig go’ sæson – pas godt på jeres egen bane, så vi kan få den gjort endnu bedre og smukkere.

AGC’s Baneudvalg