TILBUD OM MEDLEMSKAB

Baneudvalg

Udvalgsmedlemmer:
Jesper Meto, formand
Michael Traasdahl Møller, bestyrelsens repræsentant
Michael Medelby

Baneudvalgets målsætninger er:

 • At Aarhus Golf Clubs anlæg skal til enhver tid være udfordrende, spændende og en oplevelse for vore medlemmer og gæster, både for spillere med højt handicap som for den øvede eller elitespilleren.
 • At banen skal til enhver tid være i så god stand som mulig. Ingen omlægninger har højere prioritet end banens stand.
 • At banens stand skal kunne måle sig med de til enhver tid 10 bedste baners stand i landet.
 • At såfremt metoder, maskiner eller rådgivning kan gøre banens stand bedre, skal sådanne investeringer have førsteprioritet.
 • At tilrettelægge og gennem greenkee­peren, som er født medlem af gruppen, at forestå banean­læggets drift, vedligeholdelse og eventuelle ændring.

 

Opgaver:

 • at lovmæssige og sædvanlige forpligtelser over for funktionærer opfyldes.
 • at udøve en arbejdsgivers instruks- og kontrolbeføjelser over for greenkeeperen og iagttage, at greenkeeperen er de øvrige ansattes overordnede, og at alle instrukser til de ansatte alene kommer fra greenkeeperen.
 • at føre tilsyn med personalets forhold i øvrigt.
 • at sikre lovmæssig og forsvarlig forsikring via greenkeeper og sekretariat og udstyring af maskiner samt opbevaring af kemikalier og brændstoffer.
 • at udarbejde en langsigtet målsætning for banens layout og standard.
 • i samarbejde med greenkeeperen at udarbejde flerårige handlingsplaner og tilhørende budgetter for banens pasning, kvalitetsforbedring og eventuelle ændringer, for vedligeholdelse og 
anskaffelse af maskiner, uddannelse af personale og sædvanligt indkøb af materialer til banens pasning.
 • løbende sammen med greenkeeperen at vurdere maskinparkens og banens stand, herunder dens markeringer og iværksætte de fornødne arbejder for 
at opretholde den ønskede standard.
 • at være mellemled mellem greenkeeper og medlemmer og andre udvalg.
 • at formidle samarbejdet med handicap-, ordens- og regeludvalget og greenkeeperen om sætning af banen i almindelighed og også med turneringsudvalget ved større turneringer.
 • at udtale sig til klubbens turneringsprogram, inden dette godkendes i bestyrelsen.