TILBUD OM MEDLEMSKAB

Strategi

Målsætninger

For at gøre visionen til virkelighed, har bestyrelsen ladet visionerne udmønte i nogle strategiske mål, der på kortere eller langt  sigt skal opfyldes. For overskuelighedens skyld er de inddelt i nogle kategorier. Rækkefølgen er ikke en prioritering, da målene er indbyrdes afhængige og alle er vigtige elementer i den helhed, der udgør Aarhus Golf Club.

På baggrund af målene udarbejdes handleplaner, og visioner, mål og handleplaner evalueres løbende.

Banen

Status

Der er sket en løbende forbedring og ændring på banen. Teestederne på hullerne 4, 6 og 16 er ændret og bunkers er renoveret. Broerne på hullerne 4, 6 og 14 er udskiftet.

Mål

Banen forbedres og udvikles således at:

 • karakteren af parkbane fastholdes
 • der er et højt plejeniveau, og kvalitet og slidstyrke på udvalgte områder løbende øges
 • det strategiske element på de enkelte huller fremhæves
 • udfordringerne for de gode spillere og valgmulighederne for den almindelige klubspiller øges
 • træningsfaciliteterne forbedres og udvides
 • etablere et antal par-3 huller inden for de eksisterende rammer, under forudsætning af myndighedernes tilladelse

Klubhuset

Status

Der er sket en gennemgribende udvendig renovering af klubhuset og udendørsarealerne. Sekretariatet er flyttet, og der er indrettet Frontoffice. Parkeringspladsen er udvidet, og der er indrettet nyt og tidssvarende barområde i restauranten.

Mål

Det er bestyrelsens mål at:

 • gøre klubhuset mere indbydende ved at åbne indgangspartiet og hæve kvaliteten i indretning og inventar
 • forbedre café- og restaurationsforholdene og betjeningen, så det kan skabe en optimal ramme om klublivet
 • udskifte inventaret i restauranten

Medlemmerne

Status

Klubben dækker alle medlemskategorier med en overvægt af seniorspillere og en stor juniorafdeling.

Mål

Det er bestyrelsens mål at:

 • fastholde medlemmerne og skabe en jævn fordeling både med hensyn til alder og handicap
 • tiltrække etablerede golfspillere og fastholde og tiltrække unge i seniorafdelingen, der måske spillemæssigt ikke er kvalificerede til vore elitehold
 • skabe gode rammer for seniorer og veteraner på de eksisterende herre-, dame- og seniordage
 • tilbyde kompetent og engageret instruktion på alle niveauer
 • stille krav om og håndhæve god opførsel på banen, i klubhuset og når man repræsenterer klubben
 • øge spillehastigheden
 • forbedre informationen gennem hjemmeside og digitalt klubblad

Sportsligt

Status

Vi har herrehold i 2. og 3. division. Vi har både et 1. divisionshold for seniorer og veteraner.

Mål

Klubben skal fortsat styrke eliten, hvorfor vi skal:

 • investere i eliteudvikling for alle aldersgrupper, gerne i samarbejde med de øvrige klubber i Århusområdet med det sportslige mål at have hold i de øverste rækker og spillere på landsholdene
 • udvikle juniorafdelingen, så nye talenter støttes i udviklingen til fremtidige elitespillere
 • tiltrække stærke spillere, der flytter til Århus for at arbejde eller studere

Organisationen

Status

Vi har en direktør, der har ansvaret for de ansatte i sekretariatet og i Frontoffice, en chefgreenkeeper, der har ansvaret for banepersonalet, en pro og en restauratør. Alle udfører funktioner, der er væsentlige for klubben sammen med en række ulønnede medlemmer.

Mål

Organisationen skal løbende tilpasses udviklingen, således at:

 • bestyrelsens rolle i højere grad bliver at sætte mål, fastlægger rammer, godkende planer og supervisere udførelsen
 • ansvaret for den daglige drift placeres hos lønnede medarbejdere med hovedansvaret hos en direktør
 • medlemmerne engageres som frivillige hjælpere i konkrete aktiviteter omkring spillet og klublivet
 • både frivillige og ansatte tilbydes kurser og kompetenceudvikling
 • AGC bliver byens flagskib inden for golf og tiltrækker greenfeespillere
 • Frontoffice sikrer bedre service for medlemmer og gæster
 • Sponsorer

Status

 • Klubben har en række gode sponsorer, der har muliggjort en række større projekter og forbedringer i og omkring klubhuset, på træningsbanen og på banen.

Mål

Et fortsat aktivt arbejde for at finde nye sponsorer og for at få sponsorer til nye projekter AGC er en attraktiv samarbejdspartner for sponsorer og yder en god sponsorpleje, der sikrer, at sponsorerne føler, at de får valuta for pengene.

AGC vil medvirke i det arbejde, der udføres for at markedsføre Århus

Dette er bestyrelsens visioner og strategiske mål. At opfylde dem er en opgave ikke blot for bestyrelsen, men for alle klubbens medlemmer. Nogle mål vil hurtigt kunne omsættes til handleplaner, mens andre vil kræve en længere tids bearbejdning før udfærdigelse af handleplaner, og nogle vil blive udført i en løbende proces, men uanset hvilket vej man går, skal det ske i samarbejde med bestyrelsen og de berørte udvalg. Adskillige af målene kræver øgede investeringer, men bestyrelsen vil bestræbe sig på at skabe gode økonomiske forudsætninger. Bestyrelsen tror på, at vi sammen kan gøre AGC til den mest attraktive golfklub for alle kategorier af golfspillere i Østjylland.[vc_empty_space height=”32px”]