TILBUD OM MEDLEMSKAB

Nyt fra baneudvalget

11 oktober 2016

Hej AGC’ere

Tiden flyver og det gør sommeren også…….vi må sige at sommeren i år har taget afsked med manér.

Sjældent har vi været begunstiget af et sådant sensommer vejr, det har været fantastisk flot og varmt…….og regnen som vi nu får, er tiltrængt.

Som sidste år byder vi efteråret velkommen ved at bytte om på for- og bag-9, ganske enkelt for at give for-9 et tiltrængt pusterum, velvidende at der i vinterhalvåret spilles flere 9 hullers runder.

Mange har i sommerens løb givet udtryk for deres begejstring over banens stand – ikke mindst gæsterne der deltog i jubilæums ugen – det er både greenkeeperne og vi i BU glade for, men det får os på ingen måde til at sætte os tilbage i stolene……..nej vi vil gerne videre med at få bragt banen m.v. op på et endnu højere niveau og dertil har vi som altid brug for medlemmernes hjælp og velvilje – det være sig i form at fysisk og/eller økonomisk hjælp.

Vi arbejder lige nu på at finde finansiering til endnu en gang poppelfældning – der har vist sig en enestående mulighed for at få en af de helt store fældningsmaskiner til at tage ”livtag” med de resterende popler langs 6 hul.

Greenkeeperne har været i gang omkring søen til højre for 5’te green og i løbet af efteråret/vinteren, vil der blive åbnet helt op ned til vandet, når de fritlagte træer opstammes.

Stien fra 3 green og ned til damernes 4 teested har fået et tiltrængt ”løft” og et andet tiltag er at vi i samarbejde med greenkeeperne prøver at omplacere, tilføre og synliggøre skiltningen på banen – sidstnævnte som følge af gæsteobservationer i jubilæumsugen.

Nogen har måske bemærket at broen på 6 hul har fået olie og maling med sand, for at sikre en god og skridsikker overgang – det er igen Troels Vinter og de ”raske svende” der har været på spil – BU siger TAK til alle deltagere.

Desværre har vi endnu ikke haft besøg af kommunens folk, der jo skal oprense rørføringen under vejen langs 4 hul …vi venter spændt, men også utålmodigt, da denne oprensning er vigtigt for dræningen af specielt 4 og 5 fairway, der begge fra nu og frem mod foråret ofte er meget fugtige og dermed sårbare.

Vi vil også gerne ”stramme” yderligere op på arealerne omkring de enkelte huller og der er stadig mange buske og træer, der skal fjernes/fældes…….har nogle lyst  at gi’ en hånd med, hører vi gerne tilbage…..og når vi nu snakker om træfældning, har Herluf og hans gruppe af hjælpsomme ”ungersvende” planer om i dette efterår, at udføre sidste del af oprensningen af den tværgående vold – det drejer sig i denne sidste omgang om stykket til højre for 11 fairway – vi glæder os til at se det færdige resultat.

På 9-ende hul er der behov for beskæring langs sø og fairway og samtidigt har vi et ønske om at gøre søen dybere og mere synlig fremme ved green og dermed sikre vand i den ende hvor det virkeligt har indflydelse på spillet – med mindre man som BU medlem Michael Traasdahl, sender sit udslag direkte i hul!!!!

Ligeledes ønsker vi at få rykket pilebevoksningen op i kanten af søen mellem 8 og 10 hul – det kræver dog frost og hård jord og dertil er begge projekter afhængige af tilladelse og økonomi.

Vinterbanen er begyndt at kunne skimtes og som et stort flertal har ønsket det, er det som sidste år den ”omvendte” bane i en forbedret udgave der spilles, dette skulle gerne øge oplevelsen – bl.a. fordi flere af hulkopperne er placeret på de sjældent brugte blå teesteder for at derved opnå bedre betingelser for de der vælger at putte ”ud”.

I forbindelse med vintergolf har vi et par bønner som vi håber ALLE vintergolfere vil slutte op om:

  1. Vil de der foretrækker at putte ud på alle huller, være behjælpelige med at holde vintergreens jævne gennem hele vinteren.
  2. For at beskytte banen mest muligt i vintertiden, hvor den er både våd, blød og yderst sårbar overfor slag, vil det være en kæmpe hjælp til selvhjælp, om man lagde sin bold op og allerhelst teede den op (f.eks. m. gummi tee’s) på fairway og teesteder..
  3. Sidst men ikke mindst et det os magtpåliggende at ALLE uden undtagelse, holder sig på den rigtige side af de opstillede afspærringer (der alene er opsat for at beskytte sommerbanen) og at man ALDRIG slår sin bold indenfor afspærringerne.

 

Lad os alle i fællesskab værne godt om vores fantastiske bane og fyld nu ikke skraldespandene helt op – kragerne er nem’li ikke flinke til at rydde op efter sig.

 

Vi ønsker alle et godt efterår.

Venlig hilsen

Baneudvalget