TILBUD OM MEDLEMSKAB

Nyt om banen

20 april 2020

Vi er nu i fuld gang med at spille golf og det er derfor vigtigt at der passes på banen i denne atypiske start på sæsonen. Der skal derfor fortsat opfordres til at rette nedslagsmærker og andre mærker og skader på greens. Endvidere er bunkers en udfordring uden river og her kan man også gøre en indsats med at glatte ud efter sig og gå ind i den lave ende med så kort afstand til bolden som mulig.

Vi er i en vejrmæssig situation der vel bedst kan kendetegnes ved, at vi er gået direkte fra oversvømmelse til tørke. Den anden dag offentliggjorde man, at tørke indekset pt ligger over 8 på en skala fra 0-10.

Banen er klargjort på alle punkter og klippet op, både på fairways, semirough og dele af roughen. Greens er klar til vækstsæsonen og det samme er teestederne. Problemet lige nu er dog, at græsset er stresset pga. det daglige udsving i temperaturerne, hvor der er nattefrost mange nætter og stigende temperaturer om dagen. Dette medfører at planten har svært ved at finde ud af, om den skal i hi eller vokse.

Greens og tee bliver vandet regelmæssigt og har snart fået vand i 2 uger, men der mangler nogle højere nattetemperaturer og jordtemperaturer inden græsset for alvor begynder at vokse.

Greens er proppet for at fjerne filtlag samt vertikalskåret. Endvidere er både tee og greens dresset flere gange og har fået gødning, så vi forventer en markant ændret spilleoverflade når temperaturen ændrer sig over en periode og væksten sætter ind. Der er ikke rigtigt yderligere der kan gøres pt før vi får bedre temperaturer specielt om natten.

Da vi kun kan vande på tee og greens kunne vi godt bruget noget vand fra oven til at skabe vækst i den øvrige del af banen også.

Med venlig hilsen
Baneudvalget