TILBUD OM MEDLEMSKAB

Sådan får du dit spillebevis

Når du har udfyldt og afleveret en optagelsesblanket til prøvemedlemskab samt betalt for dette, bliver du oprettet som prøvemedlem i klubben med handicap 99 ligesom du bliver tilmeldt regelundervisningen ved Oswald Academy. Der kommer samtidig en særskilt velkomsts- og informationsmail til dig fra både klubben og Oswald Academy.

Som medlem i en golfklub skal du have nogle træningstimer, for at opnå et vist spilleniveau og lære de vigtigste regler, så du uden problemer kan spille med andre golfspillere.

Du kan nedenfor se hvad du skal igennem, samt hvilke muligheder du efterfølgende får.

Golfspillet

Deltage i introduktionskursus med trænerne, der er undervisning én gang hver uge, på mandage fra kl. 17,00.

+

Bestå slagprøve i lange puts.
Bestå slagprøve i lange slag

Disse godkendes af træneren

Golfregler

Deltage i ”Banespecific Regelundervisning” i AGC, tilmeld dig dette hurtigst muligt på GolfBox. Kurset afholdes ca. hver 3. uge i sæsonen.

Dette godkendes af regel- og handicapudvalget

Tillykke

Du bliver nu sat i handicap 72, og må nu deltage i begynderturneringer.

  • Herudover har du lokal spilleret til selv at spille banen i Aarhus Golf Club på udvalgte tidspunkter, disse tidspunkter bliver opslået på begyndertavlen i klubhuset samt på klubbens hjemmeside.
  • Vi anbefaler at du spiller med en erfaren spiller, eller benytter dig af vores mentorordning.

    Du spiller fra begynderteestedet.

Du fortsætter din deltagelse i regelundervisning ved Oswald Academy, der kommer i den forbindelse automatisk mails til dig.

Ved spil på banen kan du spille dig ned i handicap.
Når du når ned i handicap 55 kan du selv vælge hvilket af klubbens teesteder du vil spille fra.

Du har spillet dig ned i handicap 54 fra tee 48, 50, 54, 58 eller 60.

+

Bestået regeleksamen ved Oswald Academy. Du får kodeordet til denne eksamen ved henvendelse til sekretariatet.

Klubben får en mail fra Oswald Academy når du har bestået eksamen.

+

Du melder dig ind i Aarhus Golf Club som fuldtidsmedlem.

Tillykke

Du har nu lokal- og national spilleret, og har mulighed for at spille, når du har lyst, på alle Danske og udenlandske baner ud fra de regler som de har opsat. Du får til dette brug dit DGU-kort.

Hvis du ikke når at spille dig ned i handicap 54 på de 2 måneder du er prøvemedlem, kan du efter de 2 måneder tegne et begyndermedlemskab, som du kan have indtil du når ned i handicap 54.

Sekretariatet kontakter dig efter prøvemedlemskabets 2 måneder med tilbud om medlemskab