TILBUD OM MEDLEMSKAB

Status på banen lige nu

29 september 2020

Flere har spurgt til hvorfor greens er blevet langsommere. Status er således.

I løbet af 2019 steg andelen af etårigt græs betydeligt. Vi ønsker en lav andel heraf og en høj andel af kulturgræs. Hertil kommer, at der ikke må bruges pesticider længere. Derfor må vi af anden vej beskytte green mod angreb af svamp mm. For 3 uger siden blev greens proppede for at fjerne filt (dødt materiale der hæmmer dræning) og få en bedre dræning samt mindske det lag hvor sygdomme opstår.  Samtidigt blev greens eftersået. Hvis man ser efter nu, er der en meget høj spiring og dermed en god forøgelse af det kulturgræs vi gerne vil have.

For at sikre de bedste vækstbetingelser for de nye græsstrå, er klippehøjden sat lidt op. Samtidigt klippes greens med singleklipper (”håndklipper”) i hverdagene, efter greens er duggede af, så de ikke er våde. Dermed får vi et bedre klip og undgår unødig stres af græsset. Endvidere betyder brug af singleklipper, at underliggende lag ikke igen komprimeres mere end højst nødvendigt. I weekend klippes med maskine som vi kender. Da vi her har færre ressourcer, klippes eller rulles der først når green er blevet tørre. Det betyder at de der starter om morgenen ikke kommer til nyklippede greens i weekenden. Dette for at det klip der sker, er mest effektivt og samtidigt mere skånsomt da greens ikke er våde.

Alle disse tiltag for at sikre det nye græs har de bedste betingelser til at etablere sig og forhåbentligt reducere sygdomme i den kommende periode og gennem vinteren.  Endvidere give god etablering af det nye græs mulighed for at spille på greens længere og forhåbentligt en tidlig åbning i 2021. Målsætningen er over en periode at få mulighed for at have en noget længere sæson på greens og dermed kortere periode med vinterbane.

Skal de lykkes skal vi som spillere også hjælpe til, nu hvor greens bliver blødere og der bliver mange nedslagsmærker. Det er vigtigt at disse rettes op, da bolden ødelægger græs og overflade når den laver et mærke. Bliver mærket ikke rettet op det en ”åben dør til infektioner” og sygdom der kan brede sig. Som spiller har vi derfor en unik mulighed for selv at være med til at påvirke hvor længe greens kan være åbne. Prøv nu altid at rette et mærke når I går ind på en green

Der er lagt sand på fairways og de er ved at blive vertidrænet. Udvalgte fairways vil blive tilført mere sand. Disse tiltag er for at styrke det øvre lag for bedre vækst og dræning. Vi har gjort dette i nogle år og begynder at se effekten af at der drænes bedre.

Med venlig hilsen
Baneudvalget