Nyt fra sponsorudvalget

12 mar Bruncharrangement i sponsorforum

Mødet blev afholdt i selskabets dejlige lokaler i Viby, og på trods af de vejrmæssige udfordringer var mange af medlemmerne mødt op denne fredag morgen. Lars Grunnet indledte med en kort velkomst og bad deltagerne om at introducere sig selv og den virksomhed de repræsenterer. Flere var med for første gang, og det er i netværket vigtigt at vide 'hvem der er hvem' og ikke mindst hvordan vi bedre lærer hinanden og vore respektive virksomheder at kende. Forhåbentlig kan der over tid dannes aftaler og laves forretninger mellem deltagerne i dette forum. Derefter gav Lars ordet til dagens vært, René Tolbod, som deltager i direktionen/ den overordnede ledelse af Energiselskabet OK. René er HR direktør og har også ansvar for kommunikation. René gav et godt indblik i de mange facetter og forretningsområder, som OK repræsenterer, ligesom han oplyste om organisationen, værdierne OK arbejder efter i hverdagen, tilhørsforholdet til COOP, kunderne - og betydningen af at være et amba. Deltagerne fik indtryk af et særdeles veldrevet selskab, som også leverer særdeles gode resultater, og som satser på at have en social profil via sine mange samarbejder med sociale organisationer/ frivilligt arbejde samt de donationer selskabet foretager. Efterfølgende introducerede René markedschef Klaus Kjær med ansvar for salget af varmepumper, som er et voksende forretningsområde for OK. Vi fik en interessant og grundig 'overflyvning' af hvordan dette marked ser ud - og en af deltagerne, Erik Jacobsen, opnåede en 'privat konsultation' hos Klaus Kjær efterfølgende. Tiden løber hurtigt, når man er i godt selskab, og vi nåede derfor ikke helt, hvad vi i sponsorudvalget har som målsætning, når vi er sammen til de forskellige arrangementer: Vi vil gerne kunne nå at 'netværke' lidt/ generere small-talk om I vil. Målet er jo som nævnt tidligere: Vi vil gerne sikre at deltagerne kender hinanden og vore respektive virksomheder lidt bedre. Denne (første gang) kom vi lidt senere i gang med mødet på grund af vejret - næste gang vi mødes til middag eller brunch, er der sat tid af til lidt mere gensidig information 'på tværs af bordet'. På udvalgets vegne Lars Grunnet ...
Read More

26 feb Første arrangement i sponsorforum

En dejlig aften hos UNICO   Årets første sponsorforum blev afholdt hos vores egne hyggelige omgivelser hos AGC. UNICO lagde lokaler til, og leverede en fremragende forplejning i form af bobler og snacks, to retters middag med vin og efterfølgende kaffe med chokolade. Deltagerne blev mødt af en flot lyssætning i lokalet – dels med nogle spændende ’uplights’ og lysende bordekorationer – alt lavet af KH udstillinger, som på denne vis fik demonstreret deres alsidighed og kreativitet, når det gælder udstillinger, indretning og belysning til brug for kundepræsentationer, messer mv. Aftenens arrangement var det første i et nyt set-up, hvor samtlige klubbens sponsorer får mulighed for at deltage i de aktiviteter, som sponsorudvalget tilbyder. Derfor var det dejligt, at så mange mødte frem (både nye og allerede kendte sponsorer) og deltog aktivt i dialogen på tværs af bordet og i det uformelle fælleskab. Lars Grunnet indledte med en varm velkomst til forsamlingen, og orienterede kort om aftenens program, og takkede direktør Bo Helligsøe, Cresendo, som var aftenens indlægsholder. Desuden orienterede Lars om årsprogrammet for AGC sponsorforum, som var trykt på bagsiden af deltagernes navneskilt. Det næste arrangement er allerede den 9. marts hos OK Benzin i Viby, hvor René Tolbod er vært for en af sponsorudvalgets nyskabelser: Netværks-brunch. Vi håber rigtig mange vil deltage i de ca. 1,5 timer vi hygger os sammen, og hører René præsentere OK Benzin. Lars præsenterede kort medlemmerne af sponsorudvalget, som er Mette Bengaard, Christen Boutrup, Peter Mouritsen og Lars Grunnet. Desuden præsenteredes AGC’s formand Claus Holm samt sportsudvalgets formand Jon Koch Hansen. Herefter forestod Christen Boutrup, sponsorudvalgets ’nestor’, en præsentation af hver enkelt deltager og gav ordet videre til Mette, som nærmere introducerede Bo Helligsøe, som i øvrigt også er medlem i AGC. Bo indledte med en præsentation af Cresendo, som udvikler investeringsprojekter indenfor ejendomsmarkedet – primært i Danmark samt i sol- og vindenergi via samarbejdspartnere. Bo orienterede om markedssituationen, og om konkrete projekter samt fortalte hvilke kundegrupper Cresendo henvender sig til. Det var et meget spændende indlæg, og flere af deltagerne var interesserede i at høre nærmere om kommende projekter udviklet af Cresendo – Bo fik uddelt en del visitkort. Under middagen havde formanden, Claus Holm ordet, hvor han redegjorde for AGC’s økonomiske status – som er meget positiv – blandt andet takket være vore sponsorer og samarbejdspartnere. Desuden fortalte Claus om udfordringerne med trafikken til- og fra Moesgaard Museum, som måske kan vendes til noget positivt for AGC  i forhandlingerne med Kommunen om forlængelse af lejemålet mv. Bestyrelsen i AGC ser meget optimistisk på klubbens fremtid – og Claus takkede de tilstedeværende sponsorer for den store opbakning klubben får via dette samarbejde. Senere gennemgik Peter Mouritsen årets program i sponsorforum, og opfordrede sponsorerne til at notere de oplyste datoer, så vi får ’fuldt hus’ til de kommende arrangementer. PM opfordrede ligeledes til, at man tilmeldte sig AGC’s sponsorforum på Facebook. Der var, som nævnt tidligere, en god og åben dialog blandt deltagerne, og man talte sammen ’på kryds og tværs’ af bordet. En dejlig aften med et spændende indlæg sluttede med kaffe og chokolade. Tak til alle deltagere. Med venlig hilsen Sponsorudvalget...
Read More

14 dec Sidste erhvervsforumarrangement i 2017

Den 23. november var AGC´s sponsorforum inviteret til vinsmagning i restaurant UNICO, som ligeledes var aftenens sponsor for hele arrangementet. Efter at være budt velkommen med et meget lækkert glas champagne og tilhørende snacks, tog vi plads ved et meget veldækket bord. Den første del af vinsmagningen gik i gang og vi blev præsenteret for 3 forskellige hvidvine, der alle have spændende nuancer og komplimenterede vores forret meget fint. Inden hovedretten tog formanden Claus Christensen ordet og takkede sponsorerne, for deres støtte til klubben. Herefter fortalte formanden i korte træk om klubbens udvikling og de forskellige spændende planer der er for klubben i årerne fremover. Sponsorforum programmet for 2018 blev fremlagt af sponsorudvalget. Programmet indeholder ud over de kendte aktiviteter, som sponsormatch og mandagsgolf også 3 netværksmiddage og 3 netværksbrunch - alt sammen inkluderet i prisen på sponsoratet der tegnes. Næste års program fik gode tilbagemeldinger og ligeledes var der opbakning til at alle sponsorer kunne få tilbud om at være en del af en lukket Facebook gruppe i AGC regi. I denne gruppe kan der netværkes, inviteres til events og ligges gode oplevelser op fra de mange arrangementer, der afholdes i 2018. Invitation til Facebook og programmet for 2018 bliver fremsendt til alle i sponsorforum senest primo januar 2018. Herefter blev der præsenteret tilsvarende 3 forskellige rødvine inden hovedretten, som igen matchede middagen perfekt. Mange tak til de fremmødte for endnu en hyggelig aften og ligeledes en stor tak til aftenens sponsor - restaurant UNICO, som denne aften virkelig efterlod et meget flot indtryk af deres formåen. På vegne af sponsorforum ønskes I alle en glædelig jul og godt nytår. Med venlig hilsen Sponsorudvalget...
Read More

08 maj Erhvervsforum på Thors Mølle

Forårets arrangement var denne gang henlagt til Restaurant Thors Mølle i de meget smukke omgivelser i Marselisborgsskoven. Skoven var netop sprunget ud, og viste sig derfor fra sin flotteste side. Deltagerne mødtes kl. 17:30 og efter lidt indledende samtale os alle imellem indledte foredragsholder Tine Bay med sit indlæg: ’’Træn din hjerne’’. Tine samlede os alle udenfor på terrassen  i det gode vejr til en indledende øvelse med bolde. Denne øvelse, som alle de senere i løbet af Tines indlæg, var med henblik på at træne hjernen til at præstere bedre og til at huske bedre. Undervisningen viste, både hvor svært det er at ’multi-taske’, og hvordan sådanne øvelser kan udvikle hjernen til at  fungere skarpere både privat, i erhvervslivet og som elitesportsudøver. Tine træner både idrætsudøvere og erhvervsfolk i at udvikle egne evner til at ’overkomme mere’ – til at skabe viljen til sejr (e). Tine Bay’s indlæg og deltagernes anstrengelser samt besvær med at følge Tines instruktioner, kunne, uden af fornærme ret mange, tyde på, at de fleste nok kunne hente ’et guldkorn eller to’ ved et opfølgningskursus. (Jeg er nok nødt til at indrømme, at jeg er i den kategori) Efter Tines spændende og illustrative indlæg samt vores aktive deltagelse heri,  gik deltagerne til et smukt dækket bord, og samtalerne gik lystigt både på kryds og tværs af bordet. Thors Mølle havde kreeret en lækker 3 retters menu, som alle var meget imponeret af. Under middagen havde AGC Erhvervsforums gode ven, Bjarke Bækhøj, fra Compell, et spændende indlæg om digital markedsføring og disruption /udvikling i den digitale markedsføring samt ’big data problematik’ som man udsættes for i både privat- og erhvervsliv. Dette indlæg medførte en livlig og ivrig drøftelse af de mange problemstillinger, som knytter sig til denne udvikling, og som berører os alle i hverdagen. Endnu engang tak til Bjarke for et spændende indspark i debatten og den indsigt det giver at have en kvalificeret dialog om spændende, men også komplekse emner. Fra AGC’s Erhvervsforum og sponsorudvalg vil vi gerne takke foredragsholdere, Restaurant Thors Mølle, og ikke mindst alle deltagerene, for en særdeles hyggelig aften i selskab med ’byens bedste netværk’. På udvalgets vegne……Lars Grunnet...
Read More

03 mar Nyt fra sponsorudvalget marts 2017

Kære sponsorer, En ny golf-sæson venter forude sammen med det spirende forår. Vi kan næsten ikke vente med at komme ’på græs’ – os der spiller golf. Et nyt år er allerede godt begyndt – i hvert fald set med AGC øjne. Vi er stolte af, og meget glade for, jeres opbakning som er med til at skabe en sund økonomi for klubben og giver bestyrelsen et råderum for nødvendige investeringer. AGC er en klub, som konstant arbejder på at forbedre forholdene for medlemmerne med respekt for at vi også skal have en sund økonomi. For at kunne levere på en sådan målsætning, er det nødvendigt med engagerede medlemmer og  loyale sponsorer. Heldigvis har vi mange af begge kategorier. Vi arbejder i sponsorudvalget hårdt for at sikre sponsorerne en god relation til AGC og bestræber os på at levere et produkt, som vore sponsorer anerkender og synes giver ’noget tilbage’ i form af eksponering og på sigt også forretning/ netværk. Aarhus Golf Club har et godt ’brand’ blandt andet via en fantastisk flot bane, som vi hele tiden arbejder på at forbedre/ optimere, men også via en sublim restaurant Unico, som er ’lokalt berømt’ for at producere og servere mad og vine på et højt gastronomisk niveau til rimelige priser. Vi sætter ligeledes en ære i at være en klub for alle, som gerne vil bidrage til et godt miljø og en god ånd blandt medlemmerne. Dette forsøger vi i sponsorudvalget at udbrede til- og via vore sponsorer. Blandt andet ved at arrangere sponsormatch en gang om året og ikke mindst via vores seneste initiativ, AGC’s Erhvervsforum. Vi har pt. ca. 21 medlemmer, men vil meget gerne have endnu flere. Vi afholder 4 spændende arrangementer om året med spisning og helt uformel ’networking’ ligesom vi afholder mandags-golf for medlemmerne nogle gange henover sommeren. Vi har markedsført dette forum her på hjemmesiden, hvor du kan læse om mulighederne, vores seneste aktiviteter (som alle har været store succeser) og hvordan du bliver medlem. Det vil glæde os meget at byde endnu flere af vores sponsorer velkommen til AGC’s Erhvervsforum i den kommende til. Næste spændende arrangement bliver den 4. maj. Du er meget velkommen til at kontakte medlemmerne af sponsorudvalget: Mette Bengaard Christen Boutrup Peter Mouritsen Lars Grunnet...
Read More

03 feb AGC Erhvervsforum og IT

Årets første E-forum arrangement i AGC regí blev afholdt i vore ’egne’ lokaler hos Restaurant Unico.   Vi indledte med ’bobler og snacks’ – det var jo første møde i det nye år, så vi synes det skulle være en festlig start..   Dagens første oplægsholder var Mai Skou Wihlborg fra Internet Week Denmark (etableret af Borgmestrenes afd., Creuna og Business Region Aarhus), emnet var ’disruption’, og hvordan dette begreb påvirker udviklingen for os alle – både som individer og som virksomhed. Den digitale udvikling (herunder data-infrastruktur) og udvikling af kunstig intelligens sker med så stor fart, at selv store virksomheder risikerer at blive ’disruptet’, hvis de ikke sikrer sig at de er en del af udviklingen. Blandt andet brugte Mai eksemplet med at Facebook ligefrem opfordrer sine brugere til at komme med forslag om hvordan Facebook som virksomhed kan overflødiggøres – via ny teknologi/ udvikling.  Det viser en virksomhed med ’overskud’ – og ikke mindst en bevidsthed om, at verden er foranderlig – og at vi nødvendigvis må være både omstillings- og forandringsparate i en digital verden. Mai fortalte om den kommende 4. IWDK, som afvikles 19. – 23. april. Især emnet om nye regler for digital håndtering af persondata, samt det store fokus på rekruttering i regionen interesserede mange af deltagerne. I kan finde flere oplysninger om dette arrangement på: internetweekdenmark.com/ eller ved at kontakte Mai.   Bjarke Bekhøj fra Compell var næste oplægsholder, og han havde fokus på on-line markedsføring, hvordan udviklingen er på dette område og hvordan begrebet har ’disruptet’ de oprindelige medier. På denne måde var der et link til det forrige indlæg, og det var særdeles relevant for de deltagende virksomhedsledere at høre, hvordan man optimerer/ retter sin markedsføring mod de relevante målgrupper. Bjarke har sendt sine slides til alle deltagerne, og vi har således mulighed for at genopfriske budskaberne i det meget interessante oplæg til diskussion/ overvejelse og eftertænksomhed. Der var helt sikkert flere af deltagerne, for hvem det var en spændende øjenåbner for anvendelse af markedsføringsbudgettet – og der var efter de to oplæg en god spørgelyst fra deltagerne.   Efterfølgende var der middag hos Anders og Rune i Rest. Unico. Vi fik en lækker 3 retters menu med afstemte dejlige vine. Som sædvanligt brillerede Unico med en super servering og en helt igennem god oplevelse for deltagerne.   Næste arrangement i AGC’s E forum er den 4. maj. Nærmere herom følger i god tid inden....
Read More

19 jun Nyt fra sponsorudvalget juni 2016

Siden det seneste nyhedsbrev ultimo marts er der sket en hel del i Aarhus Golf Club. Vi har fået nye ansigter i sekretariatet. Peter Agerboe er tiltrådt som Manager og Marianne Boe bestyrer vores sekretariat. Det vil derfor være Marianne I som sponsorer og, for manges vedkommende, også som medlemmer af AGC Erhvervsforum, vil stifte bekendtskab med – både når I retter henvendelse/ forhandler om vore respektive sponsoraftaler, og når vi ses til de kommende arrangementer i regí af AGC Erhvervsforum. I sponsorudvalget er vi meget glade for samarbejdet med både Marianne og Peter, men fremadrettet bliver det primært Marianne, I vil møde i denne sammenhæng – og så selvfølgelig os andre. Sponsorudvalgets medlemmer: Jesper Brinkmann – Aros Forsikring Kenneth Jensen – Hoeks Lars Grunnet – WillisTowerWatson Peter Mouritzen – Retail Insight Lars Malling Hansen – VW Højbjerg Christen Boutrup – assurandør (emeritus) Marianne Boe – Aarhus Golf Club  Som I måske har læst på hjemmesiden, har vi fået en rigtig god start på AGC Erhvervsforum. Vi har fået rigtigt gode tilbagemeldinger på de aktiviteter vi har gennemført indtil nu, og som tæller besøg på Vilhelmsborg, Restaurant Skovmøllen, Dokk 1 samt Hotel Royal og senest en fantastisk ’guided tour’ på Aarhus Havn og efterfølgende rundvisning/ spisning i det nye Havnehus. Til de respektive arrangementer forsøger vi at sørge for noget lækkert at spise og drikke samt sikrer, at vi arbejder med forskellige aspekter af begrebet netværk, som betyder meget for alle aktive erhvervsfolk. Vi forsøger kort sagt at skabe rammerne for nogle gode fælles oplevelser i kombination med relevante og aktuelle emner – og det bidrager I, som medlemmer og sponsorer, jo i høj grad til at vi har succes med. Jo større opbakning til arrangementerne jo bedre udbytte.  Der er stadig mulighed for mandags-golf, som koordineres af Marianne Boe. 2 tider reserveret mandag d. 29. august kl. 16. Ellers er der ’dømt’ sommerferie for aktiviteterne via sponsorudvalget, men det betyder jo ikke at der ikke sker noget i klubben – tværtimod – husk f.eks. at følge med i vores mange forskellige jubilæumstiltag henover sommeren. Vi holder møde i sponsorudvalget i denne uge, for at planlægge de kommende aktiviteter – herunder sponsormatchen. VI vender tilbage med information, når vi har programmet for efteråret klar. Indtil da vil vi ønske jer en fantastisk sommer, og vi håber på fortsat stor opbakning både til sponsorsamarbejdet og husk at vi har plads til flere medlemmer af AGC Erhvervsforum. På udvalgets vegne Lars Grunnet...
Read More

03 jun AGC Erhvervsforum på besøg hos Aarhus Havn

Torsdag eftermiddag i bagende sol på Østhavnen i Aarhus: Medlemmerne af AGC Erhvervsforum bliver mødt af account manager Jesper Skatka og executive PA Janne Greve fra Aarhus Havn foran det meget smukke nye hovedkvarter for havnens medarbejdere, administration og ledelse: Havnehuset, som er tegnet af CF Møller A/S. Eftermidddagens program startede med en rundtur i bus på havnen. Det var helt befriende at tage plads i den airconditionerede bus, og nyde den smukke udsigt til både havneindustri og vand med kystlinjen/ Strandvejen i den nære horisont mod land. Vi fik en fantastisk ’guided tour’ af Jesper Skatka, som delte ud af sin store viden om de forskellige forretningsområder, som Aarhus Havn driver på de ca. 2.6 kvadratkilometer havneareal. Første stop på ruten var containerhavnen, hvor vi så rederiet MSC’s største containerskib blive lastet af de 75 meter høje kraner på kajen. Skibet hører til blandt verdens allerstørste, og det var imponerende at se både dette og den måde kranerne ’monterede’ containerne på. Vi fik oplyst at det store skib kunne laste op til ca. 16.000 TEU – svarende til antal 20 fods containere. Herefter kørte vi rundt om de store pakhuse, som ejes af de store aktører på dette marked (husdyrfoder) i Danmark, bla. Danish Agro og DLG. Vi fik et godt view til et af de gigantiske krydstogtskibe, som anløber Aarhus Havn i løbet af sommeren. Skibet var ved at gøre klar til afsejling med sine ca. 3.000 rejsende, som hver i gennemsnit forventes at bruge DKK 600,00 til DKK 800,00 til indkøb i Aarhus og omegn. Et fint tilskud til driften af ’verdens mindste storby’. Vi fik også et glimt af den nye vandflyveplads, hvorfra man kan komme til København på ca. 1,5 time incl. transport fra Langelinje til City. Ligeledes så vi Molslinjens kommende havneområde – fra ca. 2020. Der udvikles fortsat på livet løs i Aarhus – og ikke mindst på og omkring havnearealerne. Efter turen rundt på havnens arbejdspladser vendte vi tilbage til udgangspunktet; Havnehuset, hvor Janne Greve tog imod os, og hvor vi samtidig takkede Jesper Skatka for et meget interessant og levende indblik i de mange aktiviteter der foregår ’bag scenen’ på Aarhus Havn. Janne Greve viste rundt i Havnehuset, og vi måtte overgive os til arkitekturen. Det er et fantastisk hus CF Møller har tegnet – og med en ligeså fantastisk udsigt fra næsten alle rum. Det specielle ved husets indretning er, at det rummer alle faggrupper, som arbejder på havnen incl. værksted  med kranbane til reparation af diverse redskaber. Huset rummer en række dejlige mødelokaler (også med udsigt), som kan lejes af enhver, som vil byde sine gæster eller medarbejdere på de bedste faciliteter – herunder også leverancer af frokost mv. fra husets kantine.   Vi afsluttede arrangementet i Havnehusets kantine (drevet af Jespers Torvekøkken)med tapas og tilhørende vine samt kaffe og dessert. Undervejs havde vi en hyggelig dialog og også både lidt underholdning (Christen) og et kort indlæg fra Lars om begrebet ’Disruption’: En innovationsproces som både kan betyde trusler og muligheder for mange bbrancher i erhvervslivet. Emnet er åbenbart stadig meget ’varmt’ idet Børsen i dag (fredag) på forsiden (den elektroniske avis) har følgende overskrift: ’’Mærsk-chef: Truslen fra disruption er lige om hjørnet’’. Både Jakob Ilkjær og andre i selskabet havde gjort sig tanker og erfaringer med begrebet disruption, som vi givet vil støde på mange gange i de kommende år. På vegne af AGC Erhvervsforum vil vi gerne takke alle deltagerne for en hyggelig og spændende dag med god dialog – ikke mindst tak til Aarhus Havn, Jespers Torvekøkkens medarbejdere og formand Claus Holm, som havde haft en finger med i planlægningen af turen. Bedste hilsner,  Marianne, Christen, Peter og Lars...
Read More

08 apr AGC Erhvervsforum på DOKK1 og Hotel Royal

Torsdag den 7. april havde AGC’s Erhvervsforum placeret sit tredje arrangement for medlemmerne i Aarhus midtby. 30 personer deltog denne aften, hvilket vi fra Sponsor- og E-Forumudvalget er meget tilfredse med. Vi indledte med en spændende rundvisning på byens nye og helt fantastiske mødested, Dokk1. Søren Østergaard fra Aarhus/ RETHINK 2017 (partnerskaber) havde påtaget sig rollen som guide, hvilket vi var meget begejstrede for. Søren fik vist deltagerne huset fra kælder til kvist samt ude og inde og fortalt om visionerne for husets virke som mødested for alle byens beboere og gæster. Dokk1 er tegnet af arkitektformaet Schmidt Hammer Lassen Architects med involvering af Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, og bliver integreret i den nye havnefront med spændende byggerier og åbne pladser, som markerer et aktivt og involverende byliv for alle byens borgere. Efter rundvisningen fortsatte Søren med et indlæg om Aarhus 2017 under temaet RETHINK. Vi fik en spændende gennemgang (kort) af de mange aktiviteter og kulturtilbud man arbejder med i bestræbelserne på at profilere regionen som en værdig vinder af ’Kulturby 2017’. Vi er sikre på, at det lykkes at skabe et festligt år, som sætter Aarhus og regionen på verdenskortet. I tilslutning til Sørens indlæg orienterede Claus Holm, formand for AGC om nyansættelser i Front Office og præsenterede Peder Agerboe, som ny leder i klubben. Efter et par spændende timer tog vi til Hotel Royal, hvor vi blev modtaget af direktør Søren Dalhof og et glas bobler samt snacks. Søren Dalhof fortalte forsamlingen om hotellets historie, som Aarhus ældste gæstgivergård fra 1838, der har huset notabiliteter og kulturpersonligheder som H.C. Andersen, skuespiller Johanne Louise Heiberg, Louis Armstrong, Madonna m.fl. Vi blev herefter budt på en lækker 9 retters smagemenu, hvor man deles om de respektive serveringer med sidemanden m/k. Til maden blev der serveret vin, som var fint afstemt til de enkelte retter. Stemningen var i top, og Peter Mouritsen sørgede for at vi fik gang i både lattermuskler og samtale med et par ’kognitive øvelser’, som initierede en dialog på kryds og tværs af bordet. Til oplysning blev Kim Faurholt placeret i ’den yngre’/ mellemgruppen gruppe på et ’wild-card’. Aftenen blev afsluttet med kaffe og dessert samt information til forsamlingen om, at det næste arrangement bliver den 2. juni – formentlig også med udgangspunkt i temaet gourmet, vin og netværk. I kan godt glæde jer allerede. Som tidligere nævnt vil vi indlede med mandags-golf den første mandag i maj måned. Det bliver en 9 hullers match med spisning og en øl/vand efterfølgende. Mere herom sendes til medlemmerne snarest. Afslutningsvis en stor tak til Christen Boutrup for en enorm indsats med at få de praktiske forhold- og logistikken til at fungere optimalt.   På udvalgets vegne, Lars Grunnet...
Read More