Nyt fra Baneudvalg

06 apr Åbning af sommergreens

Hvorfor har vi været varsomme med at åbne for sommergreens? Det der er essentielt for en god sæsonstart er, en tør turf så overfladen ikke beskadiges og bliver ujævn ved færdsel/ spil.  Vi vil også gerne have vækst i græsset, og her kræves der en jord temperatur på minimum 6 grader. Den slitage der påføres turfen ved færdsel/ spil regenereres ikke så hurtigt hvis der ikke er den nødvendige temperatur. Dette kan være med til at sætte plantens fysiologiske processer tilbage, så væksten i længde og brede retning udskydes.   Nu syntes vi at forholdene begynder at se fornuftige ud på flere parametre, så derfor: Er greens på indspilsområdet nu åbne. Dog må de ikke betrædes hvis der er rimfrost. Åbnes drivingrange og boldmaskinen mandag den 9. april kl. 16. Åbnes der, hvis vejret tillader det, op for spil på sommergreens på banen samt puttinggreen onsdag den 11. april. Der tages endelig stilling tirsdag. I samme forbindelse afvikles vinterbanen. Der bliver her i starten følgende retningslinjer for spillet på sommerbanen: Banen er af hensyn til evt. rimfrost på greens lukket frem til kl. 9. Hvis starttiden udskydes grundet banelukning (vejret), slettes de bookede tider. Runder startes udelukkende fra hul 1 Pind placeringerne bliver sat med hensyn tagen til slitage og boldrul. Der spilles med lejeforbedring, læs den midlertidige lokal regel her. Der er stadig forbud mod kørsel med buggies. (Der er ingen undtagelser). Der anbefales brug af bære bags.   Status på hul 13: Det nye teested er færdig shapet og nivelleret. Det vil blive lagt græstørv på teestedet medio april. Vi forventer at åbne teestedet op for spil omkring Skt. Hans, da vi ønsker at den nylagte græstørv de bedst forudsætninger for god etablering. Stien ved teestedet forventes også at blive færdiggjort i uge 15. De nyanlagte teesteder er indhegnet, og må på ingen måde betrædes. Områderne er markeret med blå pæle med sort top (areal under reparation med spilleforbud). ...
Read More

15 mar Forårs-nyt fra baneudvalget

Kære AGC’ere Hermed BU’s forårs-opdatering på banens aktuelle tilstand og lidt om hvad der er sket på banen henover vinteren. Det kommer sikkert ikke som nogen overraskelse, at vi gennem vinteren har haft store udfordringer med vand på banen, der har været så våd, at færdsel på den stort set ikke har været mulig. Vi har hverken kunnet  ”vertidræne” (små huller i toplaget) eller topdresse med sand på fairways – disse to resourse krævende ”behandlinger” bliver noget af det første, der sættes igang, så snart det er forsvarligt. At indhente den tabte tid, bliver ikke let, men en bevilling fra ”højere sted” til en ekstra greenkeeper i sommerperioden, giver os et rigtigt godt løft i bestræbelserne på nå det hele. De der har vovet sig ud på banen i vinteren har forhåbentligt observeret, at der flere steder på banen er blevet tyndet ud og beskåret i bevoksningen - det har givet lys og luft og bedre udsigt. Bækken på tværs af hul 4 er blevet renset op og stenkisten, der fører vandet væk og ind under Moesgaards Alle, er blevet spulet. Envidere har kommunen på vores foranledning foretaget en oprensning i vandløbet på Moesgaards Alles sydside, dette har bidraget yderligere til et bedre gennemløb. Tilsammen giver disse tiltag håb om en hurtigere afvanding af de tidligere så våde områder på både 4 og 5 hul. Vi kan allerede se en positiv effekt, der ikke er blevet mindre af at også vores fairwaydræn på hul 4 er blevet frilagt og dermed igen fungerer efter hensigten. Vores del af oprensningen er bl.a. muliggjort med erhvervelsen af en brugt ”mini-graver”. Greenkeeperne har også lokaliseret flere gamle dræn, der efterfølgende er blevet gennemspulet og renset, så de igen fungere som de skal. Arbejdet med lokalisering og spuling/rensning af gamle blokerede dræn, fortsættes også på og omkring greens. For yderligere at styrke greenkeepernes kapacitet, er der investeret i en stærk arbejdsvogn med et godt lad. Derudover er vi igang med at finde en større/stærkere brugt traktor, der bl.a. kan trække de tunge læs med sand, der i store mængder skal spredes, både op og ned af bakkerne på vores kuperede bane. Sø-projektet på hul 13 er stort set afsluttet - det er projektgruppens mål at pålægningen af græstørv er tilendebragt ved sæsonstart – vi håber vejret er med dem. Som så ofte før slutter vi denne optatering med lidt nyt fra rangen. Vi har fået sponsoreret 6.000 nye bolde af AS3…..det er vi taknemmelige for……..for med disse flere bolde håber vi at vores boldmaskine, kan klare presset gennem dagen uden at løve tør for bolde……velvidende at vores range er meget flittigt brugt.. Læg også mærke til de nye affalds ”beholdere” der matcher vore ”kurveholdere”, som vi nu håber ikke længere forvekles med affaldsspandeJ Med det aktuelle vejr tør vi endnu ikke melde en åbningsdato ud, men vi vil naturligvis gerne åbne så snart det er muligt og forsvarligt. BU ønsker alle en rigtig go’ sæson – pas godt på jeres egen bane, så vi kan få den gjort endnu bedre og smukkere. AGC’s Baneudvalg...
Read More

03 okt Hul 10 bliver starthullet

Kære medlemmer og gæster. Fra og med mandag den 9. oktober er hulforløbet ændret så runden starter på hul 10 og slutter på hul 9. Dette gøres da der er mange, der i ydersæsonerne udelukkende spiller 9 huller. Så for at fordele slitagen på hullerne byttes der om på for- og bagni. Erfaringerne fra sidste år var meget positive....
Read More

14 sep Nyt fra baneudvalget, september 2017

Kære AGC’ere Klubmesterskaberne er vel og vådt overstået – BU ønsker årets klubmestre tillykke. Som altid ”peaker” sæsonen med klubmesterskaberne og når de er overstået retter BU straks blikket mod efterårets og vinterens opgaver, den fortsatte pleje samt de nye tiltag, der skal være medvirkende til at bringe vores fantastiske bane (som den beskrives så smukt i et af golfbladene) op på et endnu højere niveau. De faste opgaver er som følger: Teestederne skal eftersås. Fairways skal ”verti-drænes”, eftersås og have tilført sand. Forgreens skal eftersås. Greens skal ”proppes” og eftersås. Endvidere bliver der udført ”hø-slet” på udvalgte steder. Hen over vinteren vil der også blive rodfræset og planeret i områderne langs den øvre del af 6’te fairway hvor de store popler blev fældet. Derudover vil der blive fældet flere træer rundt på banen, både for at give bedre udsyn og luft, men også at give de tilbagestående træer bedre vækstbetingelser. Der vil naturligvis som altid blive opsat info, i takt med at de forskellige arbejder sættes i gang. Vi beder alle være opmærksomme på og respektere de opsatte informationer, skiltninger, instruktioner og eventuelle afspærringer – de er opsat alene for at beskytte greenkeeperne, klubkammeraterne, gæsterne og jer selv! Vi håber naturligvis at vejret arter sig i en sådan grad at alle projekterne kan gennemføres inden vinteren for alvor sætter ind. Så er der rangen…..suk….vi er vedholdende og appellerer engang til alle……de små boldkurve hopper ikke af sig selv op i de nye og dertil indrettede træskjulere ved rangens 3 ind/udgange – derfor bedes alle sætte boldkurvene tilbage, når rangen forlades. På den måde er alle med til at optimere det generelle indtryk af vores bane. Sikkerhed - alle bedes stille bag’en mellem måtten man slår fra og den foran, derved øges både sikkerheden og fremkommeligheden langs de der træner og dit ”værktøj” er lige ved hånden. Et sidste suk i denne udgave af ”BU nyt” – der efterlades i stigende grad flasker og dåser rundt om på bane – vi håber at alle AGC’ere vil slutte op om at få denne uskik stoppet omgående. – på ærke Århusiansk ser det bare ”TRÆLS” ud J Som sensommeren skrider frem og efteråret tager over, vil vinterbanen på sine steder, så småt kunne anes. Vi vil forsøge at få endnu flere af vintergreens placeret på de ”blå” teesteder og derved øge fornøjelsen ved ”vinter putning. Vi håber på et godt og knapt så fugtigt efterår, der kan give nogle flotte og spektakulære runder – dog ser det ikke for godt ud lige p.t. Med venlig hilsen Baneudvalget...
Read More

07 jun Roughen bliver klippet

Høslæt, som det hedder  når roughen klippes her i klubben, foretages i perioden 12-16 juni. Roughen vil blive høstet udvalgte strategiske steder, der har spil relevans. Vi kan se at de steder der er behandlet de senere år er blevet tyndere. Arbejdet er en proces der kræver tålmodighed fra alles side, så som spiller bedes i udvise særlig agtpågivenhed, når i kan se at maskinen er på det hul i spiller. Med venlig hilsen Kim...
Read More

01 jun Nyt fra baneudvalget

Hej AGC’ere Der er ”løbet lidt vand i åen” siden sidste BU nyt………og der er også løbet vand i og ud igen, af vores nye sø ved 13’ende hul, det skyldes et par uregistrerede dræn, der har drillet og forrykket færdiggørelsen!  Men en nu kære klubkammerater, nu sker det…….vandstanden stiger til uanede højder, det bliver SÅ flot et hul, når det står færdigt. Når de sidste sprinklere er monteret på de nyanlagte teesteder, kan vi ligeledes få vore vandboring og nye pumpestation i ”kold-hallen” ved gk-gården sat i gang – det bli’r meget spændende at følge på lidt længere sigt. På banen fortsættes den igangværende beskæring og udtynding, flere steder er der fældet træer og buskat er ryddet, alt sammen for at skabe yderligere luft og udsigt på tværs af banen og samtidigt skabe bedre vækstbetingelser for det græs, der har ligget i skygge og læ. De bagved liggende træningsarealer gennemgår også i denne tid en løbende forandring, idet greens og det øvrige areal bagtil udvides, dertil kommer at en af de gamle bunkers bliver reetableret. Flere af vore mest markante bunkers var over årerne blevet ”trætte” og fremstod ikke længere, som de oprindeligt var tænkt – nogle af dem har derfor gennemgået en større renovering, der har bragt dem tilbage til fordums storhed, således de i dag fremstår måske endnu ”skarpere” end oprindeligt – nu med en flad bund og flotte græsbeklædte sider - flot flot arbejde af vores GK’ere: Kim, Palle, Lars og Casper. Der er helt bevidst lavet flade ind/udgange, hvor også riverne ligger klar, så man kan rive efter sig ved, på vej ud af bunkeren. Desværre er flere spillere set kravle op, ned og rundt på de endnu meget skrøbelige og sårbare græsbeklædte sider (trods div. skiltning) og de har derved formået at løsne de nyanlagte græstørv – det kan de ganske enkelt ikke være bekendt!!! Ikke nok med det – vi har set folk i buggys køre det ene hjulsæt ind over green i forsøget på at komme så tæt på flaget som overhovedet muligt og som om det ikke var nok, har vi også set spillere stå ved hullet med putteren i den ene hånd og flaget i den anden alt imens de i blinde, forsøger at få flaget sat i hullet mens de taler med deres medspillere i den anden retning!! Vi vil gerne appellere til alle medlemmer, om at de aktivt medvirker til vi får stoppet den slags ubetænksomheder Reflekterer man lidt over ovenstående, kan man godt få den tanke, at det for nogen er vigtigere at komme hurtigt rundt end det er at nyde sin golfrunde med gode klubkammerater. Flere har nok bemærket at GK’erne i den seneste tid har været lidt presset på flere fronter - det skyldes bl.a. det evigt foranderlige vejr, drillerierne med utæthederne på den nye sø og den deraf følgende arbejdsforskydning. Det er bl.a. gået ud over klippefrekvensen, men nu hvor vi har fået vores nye semiroughklipper og hvor bunkerrenoveringerne er færdige, skulle alt falde på plads ganske hurtigt. En af de forestående opgaver bliver årets første kipning af vores ”kære” rough. Mange har allerede kommenteret de løbende forandringer/forbedringer på vores range – det er AS3, en af vore gode gamle sponsorer, der har muliggjort disse forbedringer, der dog desværre grundet tilbehørsleverandørens lidt træge leveringer, trækkes lidt i langdrag. Bemærket er sikkert også vores nye boldkurve ”skjulere”, der erstatter de lidet anvendte boldkurve ”spyd”. Senere følger affaldsspande ”skjulere” i samme stil. Og når nu vi alligevel ”taler” om rangen, har vi også denne gang et par opfordringer om hjælp fra alle AGC’ere: Stil venligst de små boldkurve tilbage i de nye dertil indrettede ”skjulere” ved udgangene, når du forlader rangen – herfra kan man så også tage en boldkurv med sig, når man træder ind på rangen. Der er tilsyneladende lidt tvivl om hvordan man placerer sin bag på rangen når der trænes – af sikkerhedsmæssige grunde vi vil gerne, at man placerer bagen ved ”sin” måtte – det medfører 3 ting:  a. der skabes plads langs hækken.   b. forbipasserende ledes over mod hækken og væk fra de der slår.   c. trafikken på tværs af rangen / gangretningen mindskes betydeligt. I de stille stunder som f.eks. sidst på weekenddagene, er der observeret fremmede på rangen – de benytter både rangen og det overdække udslagssted på en særdeles uhensigtsmæssig måde f.eks.:.  slås der bolde fra vores nye overdækkede udslagssted og direkte over på 18’ende fairway – farligt og helt uforsvarligt! der bliver slået med jern foran måtterne, hvorved det sårbare og sparsomme græs slås af. bolde, kurve og jern m.v. efterlades på både rangen og i det overdækkede udslagssted i et syndigt rod (jern måske fra kurven med glemte sager?) Skulle man observere noget eller nogen, der ser lidt ”forkert” ud, må alle meget gerne bede om at se medlemskort og ellers bede om at de igangværende aktiviteter stoppes.   Lidt af hvert. Vi har haft besøg af 2 DGU repræsentanter og med dem har vi bl.a. været på banevandring, for at vise vore fremskridt og for at få deres kommentarer og gode råd til vores fremadrettede tiltag. Vi har et godt samarbejde med DGU og er glade for den feedback vi kan hente herfra. Desværre afventer vi fortsat kommunens oprensning under Moesgårds Allé, det ville være rart om vi kunne få lidt bevægelse i det lille vand”løb” på tværs af 4’de fairway. Vores nye bestyrelsesmedlem Kim Bjerre har vist sig at være en opfindsom mand – han har nem’li fundet på det geniale låg, der nu er monteret på affaldsspandene rundt på banen – kragerne er sikkert knapt så begejstrede som vi er J. Tak til Kim. Sidst men ikke mindst - - - - Vores tidligere formand og stadig særdeles aktive medlem Henrik Dybbro, har i ny og næ gjort BU medlemmerne opmærksomme på, at der foran 1’st teested i højre, stod en gruppe på 4 træer, hvoraf det ene af ikke var et egetræ, det syntes han forstyrrede det ellers så smukke syn………sekundært (naturligvis) syntes han også, at selv samme upassende træ, var lidt i vejen for hans meget smukke ”curvede” drive. Da vi i BU altid er glade for at modtage input, tanker og ideer fra interesserede og passionerede AGC’ere, tog vi sagen op og besigtigede i samlet flok den omtalte gruppe træer – Henrik havde ganske ret og derfor står der i dag alene et flot og harmonisk trekløver af egetræer foran 1’st tee i højre. Til slut vil BU’erne ønske alle AGC’ere den bedst mulige sæson – lad os hjælpes ad med at passe godt på vores unikke bane....
Read More

15 mar Nyt fra baneudvalget

Kære AGC’ere En ny sæson står for døren, der er sol på himlen (en gang imellem) og endnu et sikkert forårs tegn er indkaldelsen til ”Banens dag” den første April – vi håber at rigtigt mange vil melde sig og støtte op om dette hyggelige og gavnlige arrangement. Igen i år er der naturligvis mange, der allerede har pudset golfskoene og gjort køller og bag klar til den nye sæson, nogle har sikkert også set Kim’s nyheds info på hjemmesiden og vi kan berolige alle, for alt er ved det gamle….også i år ønsker både bestyrelsen, greenkeeperne og vi i BU, at få banen åbnet så tidligt som muligt. Ikke overraskende er det jo som altid banens ve og vel der kommer i første række. Så snart vejrforholdene gør det forsvarligt, vil banen blive åbnet og det må meget gerne blive inden 1 april. For de der har holdt vinterpause, venter der et par voksne overraskelser ude på banen - vore greenkeepere har længe været i gang derude og som vintergolferne allerede har bemærket, er der blevet tyndet ud i krat, buske og træer. Resten af de store popler på begge sider af 6’te fairway er fældet, alt sammen for at give luft og lys til græsset og den øvrige bevoksning. Arbejdet med at klargøre banen er naturligvis også godt i gang og inden længe vil fairways blive både sandet og prikket. Hen over året er det bl.a. planen at renovere udvalgte bunkers og skifte sprinklere på teestederne. Der er længe blevet arbejdet på at finde den rigtige løsning på vores vandingsproblemer og efter grundige overvejelser er det besluttet at flytte pumpestationen ned i ”koldt hallen” tæt ved greenkeepergården. I samme forbindelse bliver der etableret en sø på højre side af 13’ende green. Søen sættes i forbindelse med vores vandings system, hvilket gør det muligt for os at vande med tempereret vand, noget der gavner væksten. Det bliver et meget spændende hul og for ikke at det skal blive FOR spændende for spillerne, kortes afstandene. Der etableres et nyt og kortere ”rødt” teested og samtidigt flytte gul og hvid tee frem. Disse længdejusteringer betyder også at vores 4 par 3 huller, bliver yderligere differentieret. Gravearbejdet forventes startet i allernærmeste fremtid og efter planen vil arbejdet stå på i ca 2 uger. Ikke overraskende vil 13’ende hul være lukket så længe der arbejdes. Yderligere Information herom følger når vi ser hvordan arbejdet skrider frem og vi kender datoen for åbning af banen. På rangen sker der ting og sager – med velvillig støtte fra Bygma er vores overdækkede udslagssted blevet optimeret, så trænerne kan give TRACKMAN lektioner under tag. Firmaet AS3 har gjort det muligt for os at optimere rangen og indspil området med nye måtter, flag, kurve og meget meget mere. Det er vores håb at alt vil være klart til 1’st april. Det var alt for nu – vi ønsker alle en rigtig god sæson. Baneudvalget...
Read More

28 okt Banen er fra den 1. november lukket frem til kl. 9.00 alle dage

Kære medlemmer og gæster Som følge af risikoen for rimfrost og klubbens ønske om at holde greens åbne så længe i sæsonen som muligt, er det nødvendigt at banen er lukket frem til kl. 9.00 på alle dage for at beskytte greens.   Banen kan i tilfælde af tæt tåge, frost, rimfrost eller dårlige overfladeforhold være lukket længere end til kl. 9.00, i disse tilfælde vil bestilte tider være tabt.   Med venlig hilsen Baneudvalget...
Read More

11 okt Nyt fra baneudvalget

Hej AGC’ere Tiden flyver og det gør sommeren også…….vi må sige at sommeren i år har taget afsked med manér. Sjældent har vi været begunstiget af et sådant sensommer vejr, det har været fantastisk flot og varmt…….og regnen som vi nu får, er tiltrængt. Som sidste år byder vi efteråret velkommen ved at bytte om på for- og bag-9, ganske enkelt for at give for-9 et tiltrængt pusterum, velvidende at der i vinterhalvåret spilles flere 9 hullers runder. Mange har i sommerens løb givet udtryk for deres begejstring over banens stand – ikke mindst gæsterne der deltog i jubilæums ugen – det er både greenkeeperne og vi i BU glade for, men det får os på ingen måde til at sætte os tilbage i stolene……..nej vi vil gerne videre med at få bragt banen m.v. op på et endnu højere niveau og dertil har vi som altid brug for medlemmernes hjælp og velvilje – det være sig i form at fysisk og/eller økonomisk hjælp. Vi arbejder lige nu på at finde finansiering til endnu en gang poppelfældning – der har vist sig en enestående mulighed for at få en af de helt store fældningsmaskiner til at tage ”livtag” med de resterende popler langs 6 hul. Greenkeeperne har været i gang omkring søen til højre for 5’te green og i løbet af efteråret/vinteren, vil der blive åbnet helt op ned til vandet, når de fritlagte træer opstammes. Stien fra 3 green og ned til damernes 4 teested har fået et tiltrængt ”løft” og et andet tiltag er at vi i samarbejde med greenkeeperne prøver at omplacere, tilføre og synliggøre skiltningen på banen – sidstnævnte som følge af gæsteobservationer i jubilæumsugen. Nogen har måske bemærket at broen på 6 hul har fået olie og maling med sand, for at sikre en god og skridsikker overgang – det er igen Troels Vinter og de ”raske svende” der har været på spil – BU siger TAK til alle deltagere. Desværre har vi endnu ikke haft besøg af kommunens folk, der jo skal oprense rørføringen under vejen langs 4 hul …vi venter spændt, men også utålmodigt, da denne oprensning er vigtigt for dræningen af specielt 4 og 5 fairway, der begge fra nu og frem mod foråret ofte er meget fugtige og dermed sårbare. Vi vil også gerne ”stramme” yderligere op på arealerne omkring de enkelte huller og der er stadig mange buske og træer, der skal fjernes/fældes…….har nogle lyst  at gi’ en hånd med, hører vi gerne tilbage…..og når vi nu snakker om træfældning, har Herluf og hans gruppe af hjælpsomme ”ungersvende” planer om i dette efterår, at udføre sidste del af oprensningen af den tværgående vold – det drejer sig i denne sidste omgang om stykket til højre for 11 fairway – vi glæder os til at se det færdige resultat. På 9-ende hul er der behov for beskæring langs sø og fairway og samtidigt har vi et ønske om at gøre søen dybere og mere synlig fremme ved green og dermed sikre vand i den ende hvor det virkeligt har indflydelse på spillet – med mindre man som BU medlem Michael Traasdahl, sender sit udslag direkte i hul!!!! Ligeledes ønsker vi at få rykket pilebevoksningen op i kanten af søen mellem 8 og 10 hul – det kræver dog frost og hård jord og dertil er begge projekter afhængige af tilladelse og økonomi. Vinterbanen er begyndt at kunne skimtes og som et stort flertal har ønsket det, er det som sidste år den ”omvendte” bane i en forbedret udgave der spilles, dette skulle gerne øge oplevelsen - bl.a. fordi flere af hulkopperne er placeret på de sjældent brugte blå teesteder for at derved opnå bedre betingelser for de der vælger at putte ”ud”. I forbindelse med vintergolf har vi et par bønner som vi håber ALLE vintergolfere vil slutte op om: Vil de der foretrækker at putte ud på alle huller, være behjælpelige med at holde vintergreens jævne gennem hele vinteren. For at beskytte banen mest muligt i vintertiden, hvor den er både våd, blød og yderst sårbar overfor slag, vil det være en kæmpe hjælp til selvhjælp, om man lagde sin bold op og allerhelst teede den op (f.eks. m. gummi tee’s) på fairway og teesteder.. Sidst men ikke mindst et det os magtpåliggende at ALLE uden undtagelse, holder sig på den rigtige side af de opstillede afspærringer (der alene er opsat for at beskytte sommerbanen) og at man ALDRIG slår sin bold indenfor afspærringerne.   Lad os alle i fællesskab værne godt om vores fantastiske bane og fyld nu ikke skraldespandene helt op - kragerne er nem’li ikke flinke til at rydde op efter sig.   Vi ønsker alle et godt efterår. Venlig hilsen Baneudvalget...
Read More